Кои сме ние?

За фирмата

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към " Есперанса 09 " ЕООД е основан през месец октомври 2015г. Организира и провежда курсове за обучение със специалисти в различни области. Притежава лиценз №2016121335 от 31.10.2016г., издаден от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) - гр.София. Обученията се провеждат съгласно изискванията за Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, Закона за народната просвета и образование и Правилника за дейността на центъра. Всеки курс е в съответствие с утвърдена и лицензирана от НАПОО учебна документация по специалността (учебен план и учебни програми на изучаваните предмети.) Учебният център провежда обучение по професиите: Стругар, Шлосер, Строител-монтажник, Техник-растениевъд, Ветеринарен техник, Сътрудник социални дейности, Фризьор, Маникюрист-педикюрист, Охранител и др. Центърът извършва обучение и на КК - езици: Испански, Немски и Английски - нива: А1, А2, Б1. Фирмата е утвърдена и е включена в списъка с доставчици на обучение по ваучерна система.

С курс ще ви научим на професионализъм

С курс ще ви научим на професионализъм Първата стъпка към Вашата успешна кариера е обучението. Учебен център „ Есперанса 09 “ ЕООД е акредитиран от НАПОО и работи за Вас. Възползвайте се от възможността да станете професионалист чрез обучение в курс или да повишите професионалната си компетентност. Базите за обучение са съобразени с учебните ни програми и отговарят на всички съвременни изисквания. Учителите са професионалисти, обучени и работили по целия свят и Вашето обучение ще бъде едно гарантирано удоволствие!

Ваучери за подарък

Центърът за професионално обучение „Есперанса 09" предлага ваучери за участие във всички курсове, които можете да подарите на Ваши близки, познати и приятели.

Лицензии, разрешителни и заповед

Списък на професиите за професионално образование към ЦПО "Есперанса 09"

 1. Професия "Стругар"
  1.1 Специалност " Стругарство ", 1-ва степен на професионална квалификация
 2. Професия "Шлосер"
  2.1 Специалност " Шлосерство", 1-ва степен на професионална квалификация
 3. Професия "Строител-монтажник"
  3.1 Специалност " Стоманобетонни конструкции ", 2-ра степен на професионална квалификация
  3.2 Специалност " Метални конструкции ", 2-ра степен на професионална  квалификация
  3.3 Специалност " Сухо Строителство ", 2-ра степен на професионална квалификация
  3.4 Специалност " Дограма и стъклопоставяне ", 2-ра степен на професионална квалификация
 4. Професия "Техник-растениевъд"
  4.1 Специалност " Полевъдство ", 3-та на професионална квалификация
  4.2 Специалност " Зеленчукопроизводство ", 3-та степен на професионална квалификация
  4.3 Специалност " Трайни насъждения ", 3-та степен на професионална квалификация
  4.4 Специалност " РЗ и агрохимия ", 3-та степен на професионална квалификация
 5. Професия "Ветеринарен техник"
  5.1 Специалност " Ветеринарен техник ", 3-та степен на професионална квалификация
 6. Професия "Сътрудник социални дейности"
  6.1 Специалност " Социална работа с деца и семейства в риск ", 3-та степен на професионална квалификация
  6.2 Специалност " Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания ", 3-та степен на професионална квалификация
 7. Професия "Фризьор"
  7.1 Специалност " Фризьорство ", 2-ра степен на професионална квалификация
 8. Професия" Маникюрист - педикюрист"
  8.1 Специалност " Маникюр, Педикюр и ноктопластика ", 2-ра степен на професионална квалификация
  8.2 Специалност " Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност ", 3-та степен на професионална квалификация
 9. Професия "Охранител"
  9.1 Специалност " Банкова охрана и инкасова дейност ", 3-та степен на професионална квалификация
  9.2 Специалност " Лична охрана ", 3-та степен на професионална квалификация
  9.3 Специалност " Физическа охрана на обекти ", 3-та степен на професионална квалификация
 10. Професия "Чуждоезиково обучение"
  10.1 Специалност "Английски език - А1, А2, В1"
  10.2 Специалност "Испански език - А1,А2,В1"
  10.3 Специалност "Немски език - А1,А2,В1"
 11. Професия "Техник на транспортна техника"
  11.1 Специалност "Автотранспортна техника" 3-та степен на професионална квалификация
  11.2 Специалност "Пътностроителна техника" 3-та степен на професионална квалификация
 12. Професия "Техник на селскостопанска техника"
  12.1 Специалност "Механизация на селското стопанство", 3-та степен на професионална квалификация 
 13. Професия "Монтьор на подемно - транспортна техника"
  13.1 Специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", 2-ра степен на професионална квалификация
  13.2 Специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", 2-ра степен на професионална квалификация
 14. Професия "Монтьор на транспортна техника "
  14.1 Специалност "Пътностроителна техника", 2-ра степен на професионална квалификация
 15. Професия "Козметик "
  15.1 Специалност "Козметика", 2-ра степен на професионална квалификация
 16. Професия  "Готвач"
  16.1 Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"
 17. Професия  "Сервитьор - Барман",
  17.1 Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", 2-ра степен на професионална квалификация
 18. Професия "Ресторантьор"
  18.1 Специалност "Кетъринг", 3-та степен на професионална квалификация
 19. Професия "Хотелиер"
  19.1 Специалност "Организация на хотелиерството", 3-та степен на професионална квалификация
 20. Шофьорски курсове Категории: А1, A2, A, B, C, CE Курс за ADR Курс за професионална компетентност