Електрокари и мотокари

User Avatar
(0 мнения)
Free
Електрокари и мотокари

С електрокари и мотокари, използвани за товаро-разтоварни и транспортни дейности в предприятията на територията на Република България, могат да работят само лица, които са придобили или на които им е призната правоспособност по реда на  Наредба № 1 от 10  април  2006г.  и притежават свидетелство за работа с тях.

Ако търсите професионално обучение и придобиване на правоспособност или подновяване на такава, център за професионално обучение към „ Есперанса 09“ ЕООД е Вашето решение.

Курсовете се провеждат групово или индивидуално. Груповото обучение е от пет до десет човека, с теория в кабинетна база и на полигон, в групи до три човека.

Задочно обучение, с практика по месторабота, под ръководството на квалифициран преподавател.

Кандидатите  трябва да :

 • Имат навършени 18 години;
 • Да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията;

Професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Продължителност на обучението:

Теоретична подготовка – 66 учебни часа

Практическа подготовка – 12 учебни часа

Курсът за мотокаристи и електрокаристи се провежда на три основни етапа:
-Теоретичен курс, в който се разглеждат основните възли, детайли и механизми в устройството на мотокара и мотокара. Изучава се Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
– Практически курс , за изучаване на общо устройство, обслужване и ремонт на карите;
– Кормуване и манипулиране с мотокара и електрокара с и без товар.

Необходими документи за записване в курс:

 

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка за управление на МПС;
 • медицинско свидетелство с попълнено заключение от лекаря, че лицето е физически и психически здраво и годно да упражнява професията;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление (по установен образец) за приемане за обучение

 

За удължаване на правоспособност ( поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години). За удължаването на правоспособността, лицата, с придобито и изтичащо свидетелство за правоспособност, се явяват на опреснителен курс.

 

Продължителност на обучението :

Теория – 8 учебни часа

В теоретичният курс се разглеждат: основните възли, детайли и механизми в устройството на мотокара и мотокара. Изучава се Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

Необходими документи за записване в курс:

 

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка за управление на МПС;
 • медицинско свидетелство с попълнено заключение от лекаря, че лицето е физически и психически здраво и годно да упражнява професията;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • свидетелство за правоспособност за изкаран курс за начално професионално обучение за работа с електро и мотокари;
 • заявление (по установен образец) за приемане за обучение

 

Изпитите се провеждат от комисия по теория и комисия по практика, назначени от ръководителя на обучаващата институция. В изпитните комисии се включват правоспособни преподаватели, съответно по теоретична и по практическа подготовка, един от които се определя за председател на комисията.

 

Класификация на електрокарите и мотокарите

 

I група – платформени и/или нископовдигачи

Платформени: с кормилно или лостово управление и седящ водач;

Влекачи: с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;

Нископовдигачи: с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач, или ръчноводими с придружаващ водач.

 

II група – универсални и/или специализирани високоповдигачи

Универсални: три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;

Специализирани: с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:

– с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;

– със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) и „ Свидетелство за правоспособност”  (обр.3-114 на МОН). И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна