Строител монтажник

User Avatar
(0 мнения)
Free
строител монтажник

       

 1. Дограма и стъклопоставяне

 

Специалистът по дограма и стъклопоставяне се занимава с монтажа на дограма и поставянето на стъкла в различни по големина и предназначение помещения . Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност;

 

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Дограма и стъклообработване“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Разчитането на работни чертежи и монтажни схеми;

Правилното съхраняване на ръчните и електрическите инструменти и машини;

Монтирането на помощни работни площадки и предпазни парапети ;

Подготвянето на дървена, алуминиева и PVC дограма;

Проверка  размерите на отворите и нивата;

Работа с подемни средства ;

Работа с ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения ;

Монтиране на дървена дограма ;

Монтиране на алуминиева и PVC дограма ;

Монтиране на окачени фасади и витрини ;

Работа с инструменти и пособия за изпълнение на стъкларски работи ;

Извършване остъкляване на различни видове дограма ;

Монтиране на  стъклопакети на врати и прозорци ;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Метални конструкции

Металните конструкции  са онази област на строителството, където първи намират приложения съвременните технологии за проектиране, производство и монтаж. Металните конструкции  в строителството намират широко приложение при обществените и промишлени сгради, изграждането на индустриални и инфраструктурни съоръжения. Те са дуктилни конструкции, особено подходящи за строителство в сеизмични райони, какъвто в същност се явява територията на Република България. Металните конструкции са лесно и бързо монтируеми, поддават се на реконструкция, усилване или модификация.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Метални конструкции“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Избиране на  такелажните средства и начините за окачване според вида на металните елементи ;

Извършване спомагателни дейности при геодезическите работи ;

Съхраняване на правилно ръчните инструменти и такелажните средства ;

Използване сигнализационни и указателни средства ;

Разчитане на работни чертежи и монтажни схеми ;

Ползване опори и стендове за уедряване на елементите и конструкциите ;

Подготвяне стоманените елементи за безопасното им вдигане ;

Извършване стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж ;

Извършване анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент ;

Участване при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност ;

Извършване временно укрепване на стоманените елементи ;

Извършване заваряване на монтажните съединения ;

Изпълняване монтажни болтови и нитови съединения на металните конструкции ;

Освобождаване на елемента от монтажното средство ;

Изпълняване противоветрови връзки ;

Изпълняване антикорозионна защита ;

Извършване окончателно укрепване на металните елементи ; 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Сухо строителство

Сухото строителство се утвърди в практиката като метод, който позволява бързо, лесно, качествено и най-важното, сухо изпълнение на редица строителни операции при оформлението на интериора. Сухото строителство навлезе масово във всички сфери на строителството и ремонта. От една страна заради бързината и лекотата на изпълнението му, от друга – заради чистотата, акустичния комфорт, безвредността и енергийната му ефективност.

Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната специалност „ Сухо строителство”. Тя ще Ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще Ви гарантира работа в държавни и частни фирми в България.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Сухо строителство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Изработва схема на монтаж ;

Извършва монтаж, съгласно технологичните особености на системата за:  предстенни обшивки, шахтови стени – суха мазилка и облицовка на греди и колони ;

Изпълнява специфични детайли – връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни (разширителни) фуги ;

Обработва фуги и повърхности ;

Разчита архитектурни чертежи и детайли ;

Извършва монтаж, съгласно технологичните особености на системата за:

– сух плаващ под

– сух повдигнат под

Изпълнява специфични детайли – връзки към различните видове стени, фуги между плоскостите, дилатационни (разширителни) фуги и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

 След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна

Ние използваме бисквитки, за да ви дадем най-доброто онлайн изживяване. С приемането си приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройки на поверителност

Когато посещавате уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Тези бисквитки са нужни за пълното функциониране на уебсайта ни:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services