Строител монтажник

User Avatar
(0 мнения)
Free
строител монтажник

       

 1. Дограма и стъклопоставяне

 

Специалистът по дограма и стъклопоставяне се занимава с монтажа на дограма и поставянето на стъкла в различни по големина и предназначение помещения . Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност;

 

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Дограма и стъклообработване“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Разчитането на работни чертежи и монтажни схеми;

Правилното съхраняване на ръчните и електрическите инструменти и машини;

Монтирането на помощни работни площадки и предпазни парапети ;

Подготвянето на дървена, алуминиева и PVC дограма;

Проверка  размерите на отворите и нивата;

Работа с подемни средства ;

Работа с ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения ;

Монтиране на дървена дограма ;

Монтиране на алуминиева и PVC дограма ;

Монтиране на окачени фасади и витрини ;

Работа с инструменти и пособия за изпълнение на стъкларски работи ;

Извършване остъкляване на различни видове дограма ;

Монтиране на  стъклопакети на врати и прозорци ;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Метални конструкции

Металните конструкции  са онази област на строителството, където първи намират приложения съвременните технологии за проектиране, производство и монтаж. Металните конструкции  в строителството намират широко приложение при обществените и промишлени сгради, изграждането на индустриални и инфраструктурни съоръжения. Те са дуктилни конструкции, особено подходящи за строителство в сеизмични райони, какъвто в същност се явява територията на Република България. Металните конструкции са лесно и бързо монтируеми, поддават се на реконструкция, усилване или модификация.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Метални конструкции“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Избиране на  такелажните средства и начините за окачване според вида на металните елементи ;

Извършване спомагателни дейности при геодезическите работи ;

Съхраняване на правилно ръчните инструменти и такелажните средства ;

Използване сигнализационни и указателни средства ;

Разчитане на работни чертежи и монтажни схеми ;

Ползване опори и стендове за уедряване на елементите и конструкциите ;

Подготвяне стоманените елементи за безопасното им вдигане ;

Извършване стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и преместването им до мястото за монтаж ;

Извършване анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент ;

Участване при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност ;

Извършване временно укрепване на стоманените елементи ;

Извършване заваряване на монтажните съединения ;

Изпълняване монтажни болтови и нитови съединения на металните конструкции ;

Освобождаване на елемента от монтажното средство ;

Изпълняване противоветрови връзки ;

Изпълняване антикорозионна защита ;

Извършване окончателно укрепване на металните елементи ; 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Сухо строителство

Сухото строителство се утвърди в практиката като метод, който позволява бързо, лесно, качествено и най-важното, сухо изпълнение на редица строителни операции при оформлението на интериора. Сухото строителство навлезе масово във всички сфери на строителството и ремонта. От една страна заради бързината и лекотата на изпълнението му, от друга – заради чистотата, акустичния комфорт, безвредността и енергийната му ефективност.

Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната специалност „ Сухо строителство”. Тя ще Ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще Ви гарантира работа в държавни и частни фирми в България.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

Спазване на трудовата и технологичната дисциплина;

Лоялност и инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм;

Физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне;

Издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разчитането на отделните части на проекта; спазването размерите от проекта, техническите спецификации; използването на  справочна и каталожна литература; работа с първичните документи; съхраняване на  поверената документация; използването на специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Сухо строителство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Основните трудови дейности  са свързани с:

Изработва схема на монтаж ;

Извършва монтаж, съгласно технологичните особености на системата за:  предстенни обшивки, шахтови стени – суха мазилка и облицовка на греди и колони ;

Изпълнява специфични детайли – връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни (разширителни) фуги ;

Обработва фуги и повърхности ;

Разчита архитектурни чертежи и детайли ;

Извършва монтаж, съгласно технологичните особености на системата за:

– сух плаващ под

– сух повдигнат под

Изпълнява специфични детайли – връзки към различните видове стени, фуги между плоскостите, дилатационни (разширителни) фуги и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

 След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна