Монтьор на подемно – транспортна техника

User Avatar
(0 мнения)
Free
Монтьор на подемно – транспортна техника
 1. Монтьор на подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства ( автокран )

Професията „ Монтьор на подемно – транспортна техника “, специалност „ Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства “ дава възможност на обучаемите да натрупат необходимите знания и практически умения за работа в областта на поддръжката и ремонта на автокранове, багер – кранове, подвижни работни площадки /автовишки / и ДВГ.

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • Извършват техническо обслужване на подемно – транспортната техника;
 • Извършват подготовка за ремонт и ремонт на подемно – транспортната техника и нейните възли;
 • Сглобяват и изпитват подемно – транспортната техника;
 • Провеждат техническо обслужване на подемно – транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства
 • Извършват ремонт на подемно – транспортната техника, монтирана на пътни транспортни средства

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Автосервизи;

Фирми, извършващи търговия с подемно-транспортна техника;

Фирми, изпълняващи дейности свързани поддръжка с подемно-транспортна техника;

Фирми, изпълняващи дейности свързани с подемно-транспортна техника;

Собствена фирма за ремонт на подемно-транспортна техника;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

 

 1. Монтьор на подемно – транспортна техника с електрозадвижване

 

Професията „ Монтьор на подемно – транспортна техника “, специалност „ Подемно – транспортна техника с електрозадвижване “ дава възможност на обучаемите да натрупат необходимите знания и практически умения за работа в областта на поддръжката и ремонта на козлови, мостови, кулокранове и портални кранове.

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • Извършват техническо обслужване на подемно – транспортната техника;
 • Извършват подготовка за ремонт и ремонт на подемно – транспортната техника и нейните възли;
 • Сглобяват и изпитват подемно – транспортната техника;
 • Провеждат техническо обслужване на подемно – транспортната техника с електрозадвижване.
 • Извършват ремонт на подемно – транспортната техника с електрозадвижване.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Подемно – танспортна техника с електрозадвижване“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Фирми, извършващи търговия с подемно-транспортна техника;

Фирми, изпълняващи дейности, свързани с поддръжка на подемно-транспортна техника;

Фирми, изпълняващи дейности, свързани с подемно-транспортна техника;

Собствена фирма за ремонт на подемно-транспортна техника;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна