Фризьор

User Avatar
(0 мнения)
Free
Фризьор

Фризьор – една интересна, перспективна и една добре платена професия.
Защото докато има жени, ще има и фризьори!
Фризьорската професия съчетава в себе си занаят, изкуство и бизнес. Дава хоризонти, които малко други професии предлагат – разнообразие, ежедневна комуникация, простор за творчество и експерименти, достъп до звездите и червените килими на най-лъскавите светски събития, красива работна среда и не на последно място – възможност да се печелят пари.
Разбира се, ако сте сред най-добрите!

Курсът по специалността ще Ви запознае с най-съвременните постижения в областта на грижата за косата. Тук ще научите какви са стандартите и специфичните особености при изработване на фризьорската дейност.
Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!
Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната специалност „Фризьорство”. Тя ще Ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще Ви гарантира работа в частни фирми в страната и чужбина.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
Способност да работите под напрежение;
Способност да се справяте с множество задачи;
Способност да работите като част от екип;
Добри организационни способности;
Да умеете да организирате дейността си;
Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Основните трудови дейности са свързани с:
Спазването на технологичната последователност при извършване на определена манипулация – подстригване, боядисване, къдрене и др.;
Познаване на инструментите и пособията, използвани във фризьорството, и професионалното им служене с тях;
Познания в състава и свойствата на препаратите, използвани във фризьорството, и избиране според предназначението им и състоянието на косата. Добри познания, относно действието на препаратите върху косъма;
Правилно избиране на необходимите при работа помощни материали;
Ползване на компютърна техника при диагностика на косъма;
Изработване на прическа от жива коса;
Прилагане на усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.
Курсът „Фризьорство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Желателно е курсистите да осигурят манекените за работа по време на курса!
Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правилата и инструкциите за безопасна работа; използването на специализирана терминология; организация на трудовия процес; обекти и субекти на пазара на фризьорските услуги; цени, ценообразуване, документооборот; работа със специфични програмни продукти; видове инструменти и пособия, устройство и правила за работа с инструментите, пособията и материалите, правила за съхранение; модни стилове и тенденции, нови технологии и начини за извършване на различни манипулации; технологична последователност на извършване на отделните видове манипулации и изисквания за безопасност; състав и свойства на суровини от животински и растителен произход; видове препарати, в зависимост от състоянието на косата; химичен състав и съхранение на препаратите; видове и съхранение на помощните материали; критерии за определяне качеството на косъма и кожата на главата; аномалии на косата и кожата; заболявания на кожата на главата и косъма – паразитни и непаразитни и др. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

  • Лекции 0
  • Тестове 0
  • Продължителност 50 часа
  • Ниво на умение All levels
  • Език Английски
  • Ученици 0
  • Оценки Да
Учебната програма е празна