Готвач

User Avatar
(0 мнения)
Free
Готвач

Кухнята е сърцето на всяко заведение. Съвременните условия в България и развитието на нашия и международния туризъм изисква млади и способни кадри в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Затова обучението по тази професия ще Ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар.

Готвачите отговарят за приготвяне на храна, посредством множество кулинарни техники. Готвачът участва в производството на готварска продукция сам или под ръководството на Шеф-готвач, като задължително спазва технологията на готварското производство. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти, в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес, хигиената при приготвянето на храна и нейните вкусови качества.

Подготовката се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи и след завършването на курса, обучените кадри имат възможност да се назначат на работа, като салонни управители, главни готвачи, сервитьори и готвачи по кораби.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Производство на кулинарни изделия и напитки“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Истински интерес към храната и готвенето;

Силни комуникативни и лидерски умения;

Способност да работите под напрежение;

Високи стандарти на чистота и хигиена;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Творчество и въображение при поднасяне на храната;

Добри организационни способности;

Завършилите тази специалност ще могат :

 • да разпознават хранителните продукти и извършват правилен подбор;
 • да съхраняват хранителните продукти, съгласно хигиенните изисквания;
 • да изготвят менюта;
 • да работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;
 • да подготвят ястия от националната и международните кухни;
 • да организират и ръководят дейностите в кухнята;

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;
 • здравна книжка;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна