Шлосер

User Avatar
(0 мнения)
Free
шлосер

Шлосерът обработва ръчно или машинно прътов, листов, лентов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини на получаване на заготовките, изправя, и реже, изсича, огъва, притрива, , нитова, споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенкова отвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини. Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Монтира и демонтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри, шаблони и точни измерватели уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно очертаването детайли по шаблон, оразмеряването и разчертаването детайли, разчертаването и центроването на  отвори за скрепителни винтове и шифтове, изсичането детайли, пробиването и зенкерова отвори с ръчна или стационарна пробивна машина, нарязва резба – ръчно или машинно, калиброва резба, просичане работния профил на основата на инструмента, изпилване детайли, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел, заточване свредла, секачи, шибъри и обикновени режещи инструменти, почистване, промиване и смазване (консервиране) на инструменти, отстраняване груби деформации след термообработка, извършване основни пресмятания по допуски и сглобки.

Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Шлосер“, специалност  „Шлосерство“.

 

 

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е първа степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 300 часа.

Курсът „Шлосерство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение :

Придобилите квалификация по професията „Шлосер” – първа степен на професионална квалификация могат да продължат обучението си за придобиване на: първа степен на професионална квалификация по професиите „Стругар”, „Заварчик” или по друга професия от професионалното направление, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; втора степен на професионална квалификация по професиите „Машинен монтьор”, „Машинен оператор” или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен техник” или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Шлосер “, могат да заемат длъжностите:

 

-Занитвач

-Монтажник, метални конструкции

-Подготвител, метални конструкции

-Инструменталчик

-Точилар

-Шлифовчик, инструменти

-Шлифовчик, машинни инструменти

-Шлифовчик, метал

Шмиргелист

-Машинен оператор, производство на инструменти, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД

 

 

Необходими документи за записване в курс:

  • копие от диплома за завършено образование;
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • медицинско свидетелство;
  • снимки паспортен формат – 2 бр.;
  • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

  • Лекции 0
  • Тестове 0
  • Ученици 0
  • Оценки Да
Учебната програма е празна