Маникюрист-педикюрист

User Avatar
(0 мнения)
Free
Маникюрист-педикюрист
 1. Маникюр, педикюр и ноктопластика

 

Курсът по специалността ще Ви запознае с  най-съвременните постижения в областта на грижата за ноктите. Тук ще научите какви са стандартите и специфичните особености при изработване на маникюр, педикюр, ноктопластика и гел лак.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”. Тя ще Ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще Ви гарантира работа в частни фирми в България.

 

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Предоставяне на  детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;

Диагностициране моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга;

Консултиране клиентите при избора на услуга;

Предоставяне услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;

Поддържане удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране;

Правене на  козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;

Познаване и прилагане установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността”;

Даване на препоръки и консултиране клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия;

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Желателно е курсистите да осигурят манекените за работа по време на курса!

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правилното и безопасно използване на инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика; правилно подбиране на козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ноктите на ръцете и краката; избиране на  подходяща технология и спазване на  технологичната последователност при работа; познаване тенденциите и съвременните модни стилове; извършване на самооценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти; изпълняване на текущи задачи и решаване възникнали проблеми, свързани с конкретните трудови дейности маникюр, педикюр и ноктопластика. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

 1. Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Курсът по специалността ще Ви запознае с  най-съвременните постижения в областта на грижата за ноктите. Тук ще научите какви са стандартите и специфичните особености при изработване на маникюрната и педикюрната дейност.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Изберете съвременната, новата, модерната, широкоприложната специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”. Тя ще Ви даде възможност да развиете самостоятелен бизнес или ще Ви гарантира работа в частни фирми в България.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Създаване на технологии за процедурите в маникюрната и педикюрната дейност;

Организиране и следене за прилагането на технологиите при упражняване на маникюрна и педикюрна дейност с цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;

Създаване на  правила в съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд и носене на отговорност за тяхното спазване;

Контролиране  външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона;

Създаване на правила в съответствие с нормативните документи и носене на отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа;

Познаване съвременните технологии и избиране на подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;

Организиране въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се предоставят в рамките на професията;

Изготвяне разходни норми за време на изпълнение на услуга и влагане на продукти и консумативи;

Създаване на  условия за работа в екип, проявяване на коректност и лоялност.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Желателно е курсистите да осигурят манекените за работа по време на курса!

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правилното и безопасно използване на инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика; правилно подбиране на козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ноктите на ръцете и краката; избиране на  подходяща технология и спазване на  технологичната последователност при работа; познаване тенденциите и съвременните модни стилове; извършване на самооценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти; изпълняване на текущи задачи и решаване възникнали проблеми, свързани с конкретните трудови дейности маникюр, педикюр и ноктопластика. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна