Охранител

User Avatar
(0 мнения)
Free
Охранител
 1. Банкова охрана и инкасова дейност

Обучението за охранители е насочено към хора, на които им предстои постъпване на работа в банка, на длъжност банков охранител или инкасо.

Защо е важно да преминете курс за охранители преди да започнете работа?

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Не е изключено да бъдете свидетел на взимане на заложници или терористично нападение. Банковите клонове стават жертва на обири, като само добре обучен охранител може да предприеме целесъобразни действия. Изключително важно е гардовете да приложат действие при задействане на сигнално-охранителните системи. Видео наблюдението е част от целия процес на качествена охрана. Инкасовата дейност е свързана с ескорт на ценни пратки и товари. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Банкова охрана и инкасова дейност“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана и практически умения за използване на зачисленото оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Банкова охрана и инкасова дейност“.

Основните задачи на охранителя са:

 • да осъществява контрол на посетителите на обекта и да следи за невнасяне на оръжие и опасни вещества;
 • да реагира на сигнали от системите за сигурност;
 • да задържа лица, които с действията си нарушават реда или създават опасност за живота и здравето на хората в обекта;
 • да охранява физически лица, ценни пратки и товари;
 • да взаимодейства с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство ;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Лична охрана

Личната охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане. Хората, осъществяващи личната охранителна дейност често се наричат телохранители. Това са хора, основното задължение на които е осигуряването на неприкосновеност на охраняваното лице. От качеството на тяхната дейност зависят животът и здравето на клиента.

Целта на личната охрана е гарантиране на безопасността на клиента, т.е. недопускане на физическо въздействие върху охраняваното лице, а в случай на опит за такова въздействие – незабавното му предотвратяване с възможно най-малки последствия.

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Лична охрана“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на личната  охрана и практически умения за използване на зачисленото и оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Лична охрана“.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Физическа охрана на обекти

Охраната на имуществото на физическите и юридическите лица включва дейност както по личната защита от противозаконни посегателства, взломни кражби, неправомерно проникване в обекти, неправомерно изнасяне на активите и материалните ценности, така и за тяхното предотвратяване и пресичане. Непосредствено се охранява имуществото както на физически, така и на юридически лица. Това включва дейност по физическата защита на административни, производствени, складови и други сгради и помещения, дворни площи и принадлежашите им райони.

Целта на личната охрана е гарантиране на безопасността на имуществото на клиента, т.е. недопускане на физическо въздействие върху охраняваното имущество, а в случай на опит за такова въздействие – незабавното му предотвратяване с възможно най-малки последствия.

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Физическа охрана на обекти“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана и практически умения за използване на зачисленото оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Физическа охрана на обекти“.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна

Ние използваме бисквитки, за да ви дадем най-доброто онлайн изживяване. С приемането си приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройки на поверителност

Когато посещавате уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Тези бисквитки са нужни за пълното функциониране на уебсайта ни:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services