Охранител

User Avatar
(0 мнения)
Free
Охранител
 1. Банкова охрана и инкасова дейност

Обучението за охранители е насочено към хора, на които им предстои постъпване на работа в банка, на длъжност банков охранител или инкасо.

Защо е важно да преминете курс за охранители преди да започнете работа?

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Не е изключено да бъдете свидетел на взимане на заложници или терористично нападение. Банковите клонове стават жертва на обири, като само добре обучен охранител може да предприеме целесъобразни действия. Изключително важно е гардовете да приложат действие при задействане на сигнално-охранителните системи. Видео наблюдението е част от целия процес на качествена охрана. Инкасовата дейност е свързана с ескорт на ценни пратки и товари. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Банкова охрана и инкасова дейност“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана и практически умения за използване на зачисленото оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Банкова охрана и инкасова дейност“.

Основните задачи на охранителя са:

 • да осъществява контрол на посетителите на обекта и да следи за невнасяне на оръжие и опасни вещества;
 • да реагира на сигнали от системите за сигурност;
 • да задържа лица, които с действията си нарушават реда или създават опасност за живота и здравето на хората в обекта;
 • да охранява физически лица, ценни пратки и товари;
 • да взаимодейства с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство ;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Лична охрана

Личната охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане. Хората, осъществяващи личната охранителна дейност често се наричат телохранители. Това са хора, основното задължение на които е осигуряването на неприкосновеност на охраняваното лице. От качеството на тяхната дейност зависят животът и здравето на клиента.

Целта на личната охрана е гарантиране на безопасността на клиента, т.е. недопускане на физическо въздействие върху охраняваното лице, а в случай на опит за такова въздействие – незабавното му предотвратяване с възможно най-малки последствия.

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Лична охрана“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на личната  охрана и практически умения за използване на зачисленото и оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Лична охрана“.

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 1. Физическа охрана на обекти

Охраната на имуществото на физическите и юридическите лица включва дейност както по личната защита от противозаконни посегателства, взломни кражби, неправомерно проникване в обекти, неправомерно изнасяне на активите и материалните ценности, така и за тяхното предотвратяване и пресичане. Непосредствено се охранява имуществото както на физически, така и на юридически лица. Това включва дейност по физическата защита на административни, производствени, складови и други сгради и помещения, дворни площи и принадлежашите им райони.

Целта на личната охрана е гарантиране на безопасността на имуществото на клиента, т.е. недопускане на физическо въздействие върху охраняваното имущество, а в случай на опит за такова въздействие – незабавното му предотвратяване с възможно най-малки последствия.

Професията е изпълнена с непредвидени ситуации, при които е важно да реагирате адекватно. Овладяването на извънредно положение може да има различни обстоятелства и дори фатален край. Обучението обхваща стратегии и организация на охранителната дейност. Поради тази причина трябва да отговаряте стриктно на някои изисквания. Едно от най-важните е да сте преминали курс за охранител в легитимен център за професионално обучение, разполагащ с лиценз и да сте физически годни и психически здрави, за да упражнявате професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД е Вашето решение!

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Физическа охрана на обекти“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана и практически умения за използване на зачисленото оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления и анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Охранител“, специалност  „Физическа охрана на обекти“.

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умее да организира дейността си;

Да взема решения и да работи продължително време в трудни условия;

Да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия;

Издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Охранител “, могат да заемат длъжностите:

-Охранител

– Пазач, въоръжена охрана

-Патрул, служби за сигурност

-Полски пазач-пъдар

-Младши инструктор, охрана

-Старши сътрудник, охрана

-Водач, специален автомобил

-Главен технически сътрудник

-Главен технически сътрудник – домакин

-Главен технически сътрудник – оръжейник

-Сътрудник, охрана

-Младши автоконтрольор

-Охрана, полицейска

-Патрул, полицейски

-Полицай и др.

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна