Ресторантьор

User Avatar
(0 мнения)
Free
Рестораньор

Съвременните условия в България и развитието на нашия и международния туризъм изисква млади и способни кадри в областта на ресторантьорството, хотелиерството и кетеринга. Затова обучението по тази професия ще Ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар.

Кетерингът цели да задоволи всичките ни сетива – зрение, слух, допир, обоняние и вкус в подходяща за това обстановка. Днес кетерингът е нещо повече от храна и обслужване. Той е комуникация чрез храна, изкуство за създаване на празници и изграждане на собствен стил на общуване. Израз на разкрепостеност и фантазия.

Кетерингът е продукт на модерният начин на живот – мобилност, динамика, глобализация в храненето, хомогенизиране и хибридизация в кулинарията. Кетерингът представлява бизнес на игра с времето и пространството, при което голямото става малко,а малкото – голямо. Той е мощна движеща сила в индустрията на гостоприемството и практически няма област, в която да не се използва.

Курсът „Ресторантьор“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно кулинарните техники и технологии в кетеринга, проучванията, търсенето и предлагането на кетерингови услуги, разработването, предлагането, организирането и контролирането на кетеринговото събитие, носенето на отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Ресторантьор“, специалност “ Кетеринг “

Подготовката се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи и след завършването на курса, обучените кадри имат възможност да се назначат на работа по професията на кораби.

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 

 • да планират, организират, ръко­во­дят и контролират дейностите, свързани с организираното хране­не;
 • да познават технологичните процеси, техниката, организацията и управлението при кулинарното и сладкарското производство;
 • да прилагат съвременните марке­тингови и рекламни концепции;
 • да осъществяват контрол върху суровини и готова кулинарна и сладкарска продукция;
 • да създават нови продукти в хране­нето;
 • да прилагат съвременните прин­ципи на здравословното хранене;
 • да стартират собствен бизнес;

 

Завършилите този курс на обучение ще могат да работят:

 • като най-перспек­тивните и търсени специалисти в момента в сферата на ресторан­тьорството и хотелиер­ството;
 • контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особености при различни национални кухни);
 • правят разценка на кулинарната продукция и проучват пазара;
 • организират и провеждат тържества;

 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, лицата, придобили трета степен на професия „ Ресторантьор “, могат да заемат длъжностите:

– Съдържател на ресторант

– Управител на заведение за обществено хранене

– Управител на ресторант

– Управител на сладкарница/кафене

– Управител на снекбар

– Главен готвач

– Салонен управител

 

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Силни комуникативни умения;

Способност да работите под напрежение;

Високи стандарти на чистота и хигиена;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;
 • здравна книжка;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН)  или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна