Сервитьор – Барман

User Avatar
(0 мнения)
Free
Сервитьор – Барман

Курсът „Сервитьор-барман“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.
Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно оборудването в даден ресторант, както и неговото предназначение. Също така, ще бъдете запознати с изискванията, които има при обзавеждането на търговска зала. Видовете трапезни съдове, предназначени за ястия и напитки, както и начинът, по който се подреждат, са част от обучението. Друг важен аспект от професията е да знаете правилата за подреждането на маса за закуска, обяд и/или вечеря, както и правилата, валидни за сервирането и отсервирането на ястия и напитки. Всички тези знания ще придобиете в курса „Сервитьор-барман“, организиран от ЦПО „ Есперанса 09 “ ЕООД.
Ще бъдете обучени и да посрещате, настанявате и изпращате гостите в/от заведението. Разпознаването на ястията и напитките, както и консултирането на гостите при избора на такива е важна част от практическите занятия. Подреждането на търговската зала, според правилата за сервиране, и извършването на правилен избор на трапезни съдове и прибори за хранене са умения, които ще придобиете по време на курса. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за „Сервитьор-барман“.
Подготовката се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи и след завършването на курса, обучените кадри имат възможност да се назначат на работа, като сервитьори, бармани, управители, мениджъри, супервайзери в сектор “Ресторантьорство” по кораби.
Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.
Какви умения и познания ще са ви необходими:
Силни комуникативни умения;
Способност да работите под напрежение;
Високи стандарти на чистота и хигиена;
Способност да се справяте с множество задачи;
Способност да работите като част от екип;
Добри организационни способности;

Необходими документи за записване в курс:
копие от диплома за завършено образование;
копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
медицинско свидетелство;
снимки паспортен формат – 2 бр.;
заявление по образец;
здравна книжка;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

  • Лекции 0
  • Тестове 0
  • Ученици 0
  • Оценки Да
Учебната програма е празна