Техник на селскостопанска техника

User Avatar
(0 мнения)
Free
Техник на селскостопанска техника

Професията „ Техник на селскостопанска техника “, специалност „Механизация на селското стопанство“ дава възможност на обучаемите да натрупат необходимите знания и практически умения за работа в областта на земеделски машини и ДВГ.

 Завършилите тази специалност ще могат да:

 • извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на земеделска техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника;
 • демонтират и монтират детайли, възли и агрегати на системите и механизмите на тракторите и автомобилите;
 • оценяват различните видове двигатели, трактори и автомобили по техническите им характеристики;
 • демонтират и монтират основни работни и спомагателни органи, възли, механизми и агрегати на селскостопанските машини;
 • извършват техническо обслужване на земеделската техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника;
 • планират и подбират машинно – тракторен парк;

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Механизация на селското стопанство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Автосервизи за земеделска и горска техника;

Земеделско стопанство;

Фирми, вносители и търговци на земеделска и горска техника;

Фирми, изпълняващи дейности свързани със земеделие;

Собствена фирма за ремонт на земеделска и горска техника;

 Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна